Về việc phối hợp thực hiện việc hỗ trợ đưa rướt người lao động, người dân trở về địa phương

Theo công văn số 7310/UBND-VHXH của ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Về việc phối hợp thực hiện việc hỗ trợ đưa rướt người lao động, người dân trở về địa phương

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.