Ngày 20/09/2019 Ban liên lạc Đồng Hương Long An vận động và phối hợp cùng Tổng công ty Cổ Phần xây lấp TM2 Bộ Công Thương xây dựng nhà tình thương cho ông Phạm Văn Hóa tại địa bàn Mộc Hóa, tỉnh Long An

Ngày 20/09/2019 Ban liên lạc Đồng Hương Long An vận động và phối hợp cùng Tổng công ty Cổ Phần xây lấp TM2 Bộ Công Thương xây dựng nhà tình thương cho ông Phạm Văn Hóa thuộc viện hộ nghèo tại xã Bình Hòa Đông, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.