Ngày 16/6/2019, Đoàn CLB Dược-Y Bác sĩ tình nguyện TP HCM khám bệnh phát thuốc và tặng quà cho 600 bệnh nhân nghèo xã Bình Phong thạnh Mộc Hóa Long An. Cùng Đoàn có Chữ thập đỏ tỉnh Long An, UBND huyện Mộc Hóa và BLL đồng hương Long An tại TP HCM.

Ngày 16/6/2019, Đoàn CLB Dược-Y Bác sĩ tình nguyện TP HCM khám bệnh phát thuốc và tặng quà cho 600 bệnh nhân nghèo xã Bình Phong thạnh Mộc Hóa Long An. Cùng Đoàn có Chữ thập đỏ tỉnh Long An, UBND huyện Mộc Hóa và BLL đồng hương Long An tại TP HCM.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.