Thông Báo Tạm Hoãn Ngày Họp Mặt Đồng Hương Long An

Hiện tại do tình hình hoạt động và lan truyền của đại dịnh CORONA đang hoạt động và chuyển biến phức tạp, BLL Đồng Hương Long An quyết định dời lịch hợp mặt đầu năm lại chưa có ngày cụ thể, sau khi chính phủ thông báo cụ thể về tình hình hoạt động của đại dịch này đã dược khống chế và tuyên giảm BLL ĐHLA sẽ có thông báo chính thức về ngày họp mặt trở lại.

Xin cảm ơn.

Trân trọng!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *