Quần thể ở Bắc Bỏ chỉ có một Đền thờ, một Đài Tưởng niệm và một nhà bếp ở phía sau

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.