Ngày 20/9 sẽ trao tặng 1 nhà tình thương xã Bình Hòa Đông Mộc Hóa Long An, nhà tài trợ là Ông Đặng Lê Dũng TGĐ Công ty cổ phần xây lắp thương mại 2 Bộ Công thương.

You already voted!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.