Long An tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin

  Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tiến tới hiện đại hóa nền hành chính của tỉnh Long An. Ảnh: Báo Long An online

Tỉnh ủy tỉnh Long An vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện nghị quyết số 36- NQ/TW, ngày 1/7/2014 của Bộ chính trị (Khóa XI) về việc đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu bền vững và hội nhập quốc tế; đồng thời, đề ra các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân tốt hơn.

Qua 3 năm thực hiện, tỉnh Long An  hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng về hạ tầng mạng; xây dựng trang Thông tin điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2; triển khai và phát huy hiệu quả nhiều phần mềm dùng chung theo hướng liên thông, đồng bộ, thống nhất từ tỉnh đến xã (tiêu biểu là phần mềm quản lý văn bản và điều hành, một cửa điện tử, quản lý hộ tịch), góp phần quan trọng trong thực hiện chương trình cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

   Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tiến tới hiện đại hóa nền hành chính của tỉnh Long An. Ảnh: Báo Long An online
  Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tiến tới hiện đại hóa nền hành chính của tỉnh Long An. Ảnh: Báo Long An online

Trần Hữu Hiếu
Hiện nay, 100% Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh đã đưa vào vận hành chính thức phần mềm “Ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn, hạn chế gây phiền hà cho người dân.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An với mô hình hoạt động hiện đại, được đầu tư trang thiết bị và nhiều phần mềm, bảo đảm toàn bộ hồ sơ thủ tục hành chính được số hóa và lưu trữ trên hệ thống một cửa điện tử, luân chuyển liên thông đến các sở, ngành tỉnh để chủ động giải quyết, không còn phụ thuộc vào hồ sơ giấy, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ. Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến được tỉnh ban hành, cập nhật phù hợp với từng giai đoạn.

Từ nay đến năm 2020, tỉnh Long An tiếp tục đẩy mạnh phát triển chính quyền điện tử, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, tăng cường công khai, minh bạch thông tin, cung cấp dịch vụ công tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Tỉnh đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh có khả năng tích hợp, lưu trữ, chia sẻ cơ sở dữ liệu của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện; mở rộng mạng truyền số liệu chuyên dùng đến 100% ủy ban nhân dân cấp xã; có 100% cán bộ và công chức cấp xã được trang bị máy tính kết nối mạng nội bộ, internet phục vụ công việc.

Tỉnh Long An tiếp tục xây dựng Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử của các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện đảm bảo cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin theo quy định. Qua đó, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 theo mục tiêu tại Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Ủy ban nhân dân tỉnh. Phấn đấu đến năm 2020, có 100% sở, ngành tỉnh triển khai một cửa điện tử, 100% thủ tục hành chính các cấp được tích hợp trên hệ thống mạng điện tử…/.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.