Được biết cụ ông Nguyễn Văn Khôi là cậu ruột của LS. TS Nguyễn Văn Thọ (Chủ tịch Hội đồng hương huyện Cần Đước và tỉnh Long An) từ trần do tuổi cao sức yếu, ngày 04/08/2018 Ban Liên lạc HĐH tỉnh Long An phối hợp với Ban Liên lạc HĐH huyện Cần Đước đã tổ chức đến phúng viếng và chia buồn cùng gia đình tại thành phố Hồ Chí Minh.

Được biết cụ ông Nguyễn Văn Khôi là cậu ruột của LS. TS Nguyễn Văn Thọ (Chủ tịch Hội đồng hương huyện Cần Đước và tỉnh Long An) từ trần do tuổi cao sức yếu, ngày 04/08/2018 Ban Liên lạc HĐH tỉnh Long An phối hợp với Ban Liên lạc HĐH huyện Cần Đước đã tổ chức đến phúng viếng và chia buồn cùng gia đình tại thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.