BLLĐH LA THÔNG BÁO TẠM HOÃN HỌP MẶT ĐỒNG HƯƠNG 2021 VÌ LÝ DO COVID-19

BLLĐH LA thông báo việc tạm hoãn họp mặt thường năm do BLL tổ chức năm 2021 vì lý do đại dịch covid-19 còn đang đe dọa, nên chúng tôi thông báo việc tạm hõa cho đến khi được thông báo lạ

Xin Trân Trọng Cảm Ơn !

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *