Báo cáo hôm nay CTY CP xây lắp thương mại 2 Bộ Công thương trao 1 nhà tình thương tại Thị xã Kiến Tường, BLL Tuyết thay mặt cùng đi trao

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *