Báo cáo hôm nay CTY CP xây lắp thương mại 2 Bộ Công thương trao 1 nhà tình thương tại Thị xã Kiến Tường, BLL Tuyết thay mặt cùng đi trao

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.